نشریه «مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسلامی» یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه بین‌الملل اهل بیت (ع) منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث فرهنگی-تمدنی پایه‌گذاری شده است. در واقع، هدف این نشریه توسعه مطالعات تطبیقی و عرضی در جامعه علمی ایران بوده و محورهای اصلی آن عبارت است‌ از: مطالعه تطبیقی مربوطه درون تمدن اسلامی و مطالعه تطبیقی مسائل مربوطه با سایر تمدن‌ها. از این‌رو، این دوفصلنامه به عنوان یک نشریه با دسترسی آزاد به منظور دستیابی آسان به آخرین یافته‌های پژوهشی پایه‌گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) پشتیبانی مالی می‌شود.

درباره مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگی اسلامی

·· کشور محل چاپ : ایران
· ناشر: انتشارات دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)
· تاسیس: 1400
· شاپای چاپی:‪۲۸۲۰-۹۹۰۷
· شاپای الکترونیکی:2783_509X
· وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
· نوبت‌های چاپ: فصلنامه
· دسترسی قبلی: بلی
· زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
· حوزه تخصصی: ادبیات شیعی
· هزینه داوری مقاله: بلی
· دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
· نمایه شده: بلی
· نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
· زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
· زمان داوری: یک ماه به‌صورت دو سو ناشناس
· ایمیل مجله:https://csicc.abu.ac.ir/