درباره نشریه

نشریه «مطالعات تطبیقی فرهنگ و تمدن اسلامی» یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه بین‌الملل اهل بیت (ع) منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث فرهنگی-تمدنی پایه‌گذاری شده است. در واقع، هدف این نشریه توسعه مطالعات تطبیقی و عرضی در جامعه علمی ایران بوده و محورهای اصلی آن عبارت است‌ از: مطالعه تطبیقی مربوطه درون تمدن اسلامی و مطالعه تطبیقی مسائل مربوطه با سایر تمدن‌ها. از این‌رو، این دوفصلنامه به عنوان یک نشریه با دسترسی آزاد به منظور دستیابی آسان به آخرین یافته‌های پژوهشی پایه‌گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) پشتیبانی مالی می‌شود.

درباره مطالعات تطبیقی فرهنگ و تمدن اسلامی

·         کشور محل چاپ : ایران

·         ناشر: انتشارات دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)

·         شروع انتشار: بهار و تابستان 1400

·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی

·         شاپای چاپی: ...........................

·         شاپای الکترونیکی: .........................

·         وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

·         نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

·         دسترسی قبلی: بلی

·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

·         حوزه  تخصصی: فرهنگ و تمدن اسلامی

·         هزینه داوری مقاله: بله

·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

·         نمایه شده:  بلی

·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور

·         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز

·         زمان داوری:  حداقل 9 هفته

·         ایمیل مجله: https://csicc.abu.ac.ir/