اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا رمضانی

دبیر کل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

ramazani-gilaniyahoo.com

سردبیر

محمد رضا هدایت پناه

استادیار گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hedayatprihu.ac.ir

مدیر داخلی

مهدی محمدی

استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)

mohamadiabu.ac.ir

مدیر اجرایی

سنیه دارابیان

کارشناس پژوهش

s_darabiyanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سعید جازاری

رئیس دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)

jazari_saeedyahoo.com

محمدرضا بارانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

m.baranialzahra.ac.ir

شکرالله خاکرند

دانشیار تاریخ دانشگاه شیراز

khakrandshirazu.ac.ir

رمضان محمدی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rmohammadirihu.ac.ir

محمد مهدی فقیه محمدی

مدیر گروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت

m.bahraloolomgmail.com

علی غلامی دهقی

دانشیار گروه معا ف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

a_gholamimail.mui.ac.ir

محمد رضا زارع خورمیزی

هیات علمی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)

zare110110yahoo.com

مهدی محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)

mohamadiabu.ac.ir